Yksityisyyskäytäntö

AB PJ Jonsson & Söner
Örnsköldsvik 2018-11-14

YKSITYISYYSKÄYTÄNTÖ

Henkilökohtainen loukkaamattomuus on tärkeä asia P.J. Jonsson & Sönerille. Sinun on tunnettava olosi turvalliseksi sen osalta, miten käsittelemme henkilötietoja, ja me takaamme, että henkilötietosi ovat aina erittäin hyvin suojattuja.

Lähtökohtamme on, että emme koskaan käsittele enemmän sinua koskevia henkilötietoja kuin on tarpeen, ja pyrimme aina käyttämään vähiten arkaluontoisia tietoja. Noudatamme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sääntöjä sekä muuta sovellettavaa lainsäädäntöä, ja käsittelemme henkilötietojasi vain laillisin perustein.

Tietosuojakäytännössämme kerrotaan, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi, sekä esitetään oikeutesi ja tavat, joilla voit käyttää niitä.

MITÄ HENKILÖTIEDOT OVAT JA MITÄ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TARKOITTAA?

Kaikki tiedot, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti jäljittää luonnolliseen, elossa olevaan henkilöön, ovat henkilötietoja. Ne voivat olla esimerkiksi nimiä, sähköpostiosoitteita ja henkilötunnuksia sekä digitaalisessa mediassa olevia valokuvia ja käyttäjänimiä.

Henkilötietojen käsittelyyn kuuluvat kaikki toimet, joissa käytetään henkilötietoja. Se sisältää tietojen keräämisen, rekisteröinnin, lukemisen, jäsentämisen, säilytyksen, käsittelyn, siirtämisen ja poistamisen. Myös muualla kuin IT-järjestelmissä tehtäviä toimia voidaan pitää käsittelynä, kuten silloin kun henkilötietoja syötetään tulosteisiin tallennettuihin rekistereihin.

HENKILÖTIETOJA KOSKEVA VASTUU

Kaikkia henkilötietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, ja P.J. Jonsson & Söner (yritystunnus: 556057-1654, Krossvägen 14, 894 41 Överhörnäs Puh.: +46 (0)660 731 00, sähköposti: info@pjjonsson.se) on kaikkien käsiteltävien tietojen rekisterinpitäjä.

Kun rekisteröidyt P.J. Jonsson & Sönerin sivustolle ja käytät sivustoa tuotteiden ja palveluiden ostamiseen, olet käyttäjänä vastuussa meille toimittamistasi tiedoista. Jos henkilötietoja toimitetaan kolmannelle osapuolelle, käyttäjänä olet velvollinen varmistamaan, että kyseinen osapuoli on saanut P.J. Jonsson & Sönerin tietosuojakäytäntöä koskevat tiedot ja antanut suostumuksensa rekisteröinnille. P.J. Jonsson & Söner pidättää oikeuden ilmoittaa kolmannelle osapuolelle, että käsittelemme hänen henkilötietojaan, kun se on välttämätöntä tai kun laki sitä edellyttää.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN?

Henkilötiedot, joita P.J. Jonsson & Söner käsittelee ja kerää sinusta asiakkaana tai asiakkaan yhteyshenkilönä, toimittajana tai toimittajan yhteyshenkilönä tai sivustomme käyttäjänä tilatessasi tuotteita ja palveluita, ovat ensisijaisesti:

 • Nimi ja henkilötunnus tai muu tunnistenumero
 • Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Kytkös yritykseemme
 • Tilinumero tai muut maksutiedot
 • IP-osoite, joka kertoo meille, miten käytät sivustoamme
 • Emme käsittele sinua koskevia erityisen arkaluontoisia henkilötietoja, joten jos saamme kyseisiä tietoja, poistamme ne nopeasti.

MISTÄ LÄHTEISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOJA?

Henkilötietojasi kerätään esimerkiksi silloin, kun syötät tietojasi tilatessasi tuotteita tai palveluita meiltä, otat meihin yhteyttä erilaisissa asioissa tai tilaat uutiskirjeitä. Kun yritys, jolle työskentelet, ostaa palveluitamme tai on jo asiakas, voimme kerätä tietoja sinusta yrityksen työntekijänä.

Muita tietoja voidaan toisinaan käsitellä ja tallentaa, mutta näin tehdään vain silloin, kun voidaan katsoa, että olet itse saattanut kyseiset tiedot julkisiksi. Lisäksi meidän voi olla tarpeen kerätä tiettyjä henkilötietoja ulkoisista lähteistä esimerkiksi luottotietojen tarkistamista tai osoitteen päivittämistä varten.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme toimittaa tilaamasi tuotteet ja palvelut. Käsittelemme henkilötietojasi myös sen vuoksi, että voimme hoitaa ja rakentaa suhdettamme sinuun ja soveltuvin osin hoitaa sinun tai työnantajasi kanssa solmimaamme sopimusta.

Suorittamamme käsittelyn tyypin mukaan henkilötietojen käsittely voi pohjautua erilaisiin laillisiin perusteisiin:

 • Tilaushallinto ja -palvelu
  Kun tilaat meiltä tuotteen tai palvelun tai pyydät sitä koskevaa palvelua, meidän on rekisteröitävä ja hallinnoitava oikeita tietoja sinusta tilaustenkäsittelyjärjestelmässämme. Jotta voimme tarjota sinulle asiakkaanamme nopeaa ja henkilökohtaista palvelua, rekisteröimme henkilötietosi asianhallintajärjestelmäämme ja hallinnoimme niitä siellä. Käsittelyn lailliset perusteet noudattavat sinun tai työnantajasi kanssa solmimaamme sopimusta.
 • Laskutus ja toimitukset
  Kun laskutamme ja toimitamme tilaamiasi tuotteita tai palveluita, meidän on rekisteröitävä ja hallinnoitava henkilötietojasi, jotta voimme tunnistaa sinut. Säilytämme tietosi turvallisesti. Käsittelyn lailliset perusteet noudattavat lakiin perustuvia sitoumuksiamme ja lainsäädännön vaatimuksia.
 • Sivustomme käyttäminen
  Kun siirryt sivustollemme, voimme automaattisesti kerätä tietoja vierailustasi, sivustolla tekemistäsi toimista sekä tietokoneestasi, jotta voimme parantaa palvelujamme koskevaa asiakaskokemustasi. Sivustoillamme voi olla linkkejä kolmansien osapuolten sivuille, joilla on omat tietosuojasääntönsä ja joista me emme ole vastuussa. Käsittelyn lailliset perusteet noudattavat etujen tasapainon periaatetta.
 • Sähköposti
  Jos lähetät meille sähköpostia tai tietoja muilla tavoin, keräämme kyseiset tiedot. Siirrämme tärkeät tai arkaluontoiset tiedot muihin järjestelmiin ja poistamme säännöllisin väliajoin sähköpostiviestit, joita ei enää tarvitse säilyttää sähköpostiarkistossamme. Tämän käsittelyn lailliset perusteet noudattavat etujen tasapainon periaatetta.

MITEN KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin se on välttämätöntä edellä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi tai laki sitä meiltä edellyttää. Olemme kehittäneet tietojen poistomenettelyt, joilla varmistamme, että henkilötietoja ei säilytetä kauemmin kuin niiden suunniteltu tarkoitus sitä edellyttää. Säilytysajan kesto voi vaihdella käsittelyn tarkoituksen ja sen mukaan, miten kauan tietoja tarvitaan niiden suunniteltuun tarkoitukseen. Tämän jälkeen poistamme tietosi tai muutamme ne tunnistamattomaan muotoon turvallisella tavalla siten, että niitä ei enää voida yhdistää sinuun. Joitakin tietoja ei kuitenkaan voida poistaa lakiin perustuvista syistä; esimerkiksi kirjanpitoa koskeva lainsäädäntö edellyttää, että kyseiset tiedot säilytetään vähintään seitsemän vuoden ajan.

PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN

Tietoja, jotka toimitat P.J. Jonsson & Sönerille, voidaan jakaa yrityksen sisällä eri työntekijöille, jotka hoitavat myyntiä, taloutta ja muuta hallintoa koskevia asioita. Koska P.J. Jonsson & Söner on osa Metso-konsernia, henkilötietojasi voidaan jakaa myös muille yhtiöille konsernin sisällä. Henkilötietojasi voidaan jakaa myös muille liikekumppaneille, jotta voimme toteuttaa edellä mainittuja tarkoituksia tai noudattaa lainsäädännössä, rikostutkinnassa tai tuomioistuinten päätöksissä esitettyjä vaatimuksia. Tietyissä tilanteissa meidän on jaettava henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, kuten viranomaiselle tai luotonantolaitokselle. Kyseisten osapuolten katsotaan olevan riippumattomia rekisterinpitäjiä, joiden harjoittamaan tietojen käsittelyyn sovelletaan kyseisen organisaation tietosuojakäytäntöä. Kun jaamme tietoja kolmannelle osapuolelle, joka ei ole itsenäinen rekisterinpitäjä, allekirjoitamme aina tietojenkäsittelysopimuksen varmistaaksemme käsittelyn turvallisuuden.

Koska P.J. Jonsson & Söner on osa kansainvälistä konsernia, henkilötietojasi voidaan käsitellä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella mutta vain rekisteröitynä solmimasi sopimuksen sekä asiakkaan tai toimittajan kanssa solmittujen sopimusten mukaisesti. Kun henkilötietoja käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, turvallisuustason takaa esimerkiksi EU:n komission päätös, jonka mukaan kyseessä oleva maa varmistaa riittävän turvallisuustason, tai asianmukaisten suojatoimien käyttö. Näihin sisältyvät Privacy Shield -järjestely, sitovien yrityssääntöjen käyttö ja erilaiset sopimusratkaisut. Tietojen siirtoa varten EU:n komissio on ottanut käyttöön vakiosopimuslausekkeet, jotka löytyvät myös komission sivustolta.

P.J. Jonsson & Söner ei koskaan siirrä, myy tai vaihda henkilötietojasi yrityksen ulkopuolisille kolmansille osapuolille tai niiden kanssa markkinointia varten.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

P.J. Jonsson & Söner on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojatakseen henkilötietojasi häviämistä, peukalointia ja luvatonta pääsyä vastaan. Organisatorisilla toimenpiteillä tarkoitamme prosesseja ja työtapoja, joiden lähtökohtana on, että vain organisaatioon kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseen, on pääsy kyseisiin tietoihin.

Tarvittavat tekniset turvatoimet tarkoittavat tietosuojasi huomioiden kehitettyjä turvajärjestelmiä, jotta voimme suojata tiedot hakkerointia, tuhoamista tai muita riskejä sisältäviä muutoksia vastaan. Mukautamme turvatoimiamme säännöllisesti teknologia-alalla tapahtuvan kehityksen mukaisesti.

SINUN OIKEUTESI

Sovellettavan lainsäädännön mukaan sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää tietoja niistä henkilötiedoista, joita meillä on sinusta. Jos henkilötietosi ovat paikkansapitämättömiä, puutteellisia tai epäolennaisia, voit pyytää niiden oikaisua tai poistamista. Joissakin tapauksissa emme kuitenkaan voi poistaa tietojasi, jos niiden säilyttämistä edellytetään lainsäädännössä kuten kirjanpitosäännöksissä tai jos tietojen säilyttämiseen on muita lainmukaisia syitä, kuten maksamattomia velkoja.

Sinulla on myös oikeus rajoittaa käsittelemiemme henkilötietojen määrää sekä oikeus siirtää meille itse toimittamasi tiedot järjestelmästä toiseen (henkilötietojen siirto toiselle rekisterinpitäjälle). Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen edellyttää, että siirto on teknisesti mahdollinen ja voidaan tehdä automaattisesti. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi, jonka mukaan annat meidän käyttää tietoja markkinointia varten tai jos etujen tasapaino pohjautuu laillisiin perusteisiin.
Jos sinulla on kysymyksiä P.J. Jonsson & Sönerin tavasta käsitellä henkilötietoja, rekisteriotteista tai tietojen korjaamisesta tai jos vastustat tietojen käyttötarkoituksia, ota yhteys P.J. Jonsson & Sönerin rekisterinpitäjään. Lähetä kirje P.J. Jonsson & Sönerin asiakaspalveluun osoitteeseen, Krossvägen 14, 894 41 Överhörnäs, Sverige, tai sähköpostiviesti osoitteeseen: info@pjjonsson.se. Voit ottaa meihin yhteyden myös puhelimitse: +46 (0)660 731 00.

TIETOSUOJAVIRANOMAINEN

Datainspektionen (Ruotsin tietosuojaviranomainen) on tietosuojaviranomainen, joka on vastuussa tietosuojaa koskevan lainsäädännön soveltamisen valvonnasta. Jos olemme mielestäsi toimineet väärin, sinulla on oikeus ottaa yhteys kyseiseen viranomaiseen ongelmia ja raportteja koskevissa asioissa. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.datainspektionen.se

MITEN KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ?

Sähköistä viestintää koskevan lain mukaan jokaiselle, joka käy evästeitä käyttävällä sivustolla, on kerrottava, että sivusto sisältää evästeitä, ja ilmoitettava evästeiden tarkoitus. Vierailijoiden on annettava suostumuksensa evästeiden käyttöön. Lisätietoja muun muassa suostumuksesta löytyy kohdasta nimeltä Evästekäytäntö.

Jatkamalla sivustomme käyttöä hyväksyt tapamme käyttää evästeitä, mutta voit aina muuttaa selaimesi yksityisyysasetuksia ja estää evästeet.

Jotkin sivustollamme olevat palvelut voivat kuitenkin lakata toimimasta, jos estät tai poistat evästeet.

LINKIT

P.J. Jonsson & Sönerin sivusto voi sisältää linkkejä muille sivustoille, joita me emme valvo. Emme ole vastuussa kyseisten sivustojen tietosuojasta tai sisällöstä. Me vain tarjoamme nämä linkit vierailijoillemme, jotta heidän on helpompi löytää tietoja tietyistä aiheista.

YHTEYSTIEDOT

Jos haluat esittää kysymyksiä tai moitteita, ota meihin yhteyttä.

P.J. Jonsson & Söner
yritystunnus 556057-1654
Krossvägen 14
894 41 Överhörnäs, Sverige
Puhelin: +46 (0)660 731 00
Sähköposti: info@pjjonsson.se